2005 Kataragama Pada Yatra / Balathadichenai, Thoppur, 4 June 2005

Previous Home Next

Balathadichenai, Thoppur